Ongelma vai mahdollisuus?

Lannankäsittely on säänneltyä ja ravinnepäästöt rajoittavat lannan levitystä. Käsittely itsessään vaatii mittavat investoinnit koneisiin ja kalusteisiin tilalla. Työaikaa kuluu lannan kuljetukseen, sekoittamiseen ja levitykseen. Mitä jos kaiken tämän voisi tehdä helpommin?

Methator – tuottavat lannankäsittelyratkaisut

mahdollistavat sen, että lanta voidaan muuttaa ongelmasta tilalla hyödynnettäväksi resurssiksi. Säästä aikaa ja rahaa!

Lue lisää!

Hyödynnä Methator™ ratkaisu tilallasi

Minkä ongelman sinä haluaisit ratkaista?

 • 1.

  Separointi – eroita kiinteä aine lietteestä ja välty jatkuvalta hämmennykseltä ja tukosten selvittelyltä.

 • 2.

  Kaasun tuottaminen – biokaasu voidaan hyödyntää tilalla sähkönä tai lämpönä.

 • 3.

  Kaasunpuhdistus – edullinen tapa tuottaa tilan ajoneuvoille biopolttoainetta.

 • 4.

  Fosforin poisto – mahdollistaa lannan levityksen pienemmälle maa-alueelle.

Tutustu Methator-ratkaisuihin

Sikatilat

Tutustu Methator™  asiakastoteutuksiin sikatiloilla.

Lehmätilat

Tutustu Methator™ toteutuksiin lehmätiloilla.

Miksi hankkia Methator TM 

Tehokas ajankäyttö

Käytä vähemmän aikaa lietteen sekoittamiseen ja tukosten selvittämiseen.

hyödynnä energia

Pienennä kustannuksia

Tee tilastasi omavaraisempi ja hyödynnä tuottamasi energia.

Kontrolloi fosfori

Mahdollista lietteen levitys pienemmälle alueelle kontrolloimalla fosforitaso.

Siirrä tarvittaessa

Modulaarisen rakenteen ansiosta Methator ratkaisut voi tarvittaessa myydä eteenpäin.

Ajankohtaista

Eläimet tuottavat tilan energian

Suomessa riittää metsää. Metsä tuottaa puuta, joka on suurin uusiutuva energiavaramme. Suomessa biotalous nojaa vahvasti metsään, mutta Suomen maatiloilla odottaa hyödynnettävänä 30-140 TWh uusiutuvaa energiaa (http://www.biokaasuyhdistys.net/tietoa-biokaasusta/biokaasu-ja-maatilat/). Tämä on ilmaista uusiutuvaa energiaa eläinten lannasta ja oljesta, joka voidaan hyödyntää tilalla esimerkiksi veden lämmittämiseen tai sähkönä ennen pellolle ajamista. Suomen biokaasulaitosrekisterin mukaan maatilojen biokaasulaitoksilla tuotettiin 0,002 TWh energiaa vuonna 2008, joten hyödyntämätöntä potentiaalia riittää! Lannasta tehtävällä biokaasulla on merkittävä rooli myös hallituksen kärkihankkeissa. Tukea halutaan antaa ratkaisuille, jotka tekevät Suomesta energiaomavaraisemman puhtailla uusiutuvilla ratkaisuilla.     Methator Oy biokaasulaitos tarjoaa edullista ratkaisua tuottaa oman tilan lannasta energiaa vedenlämmitykseen, sähköntuotantoon ja liikennepolttoaineeksi. Methator-biokaasureaktoreissa prosessoitu lanta on myös parempaa lannoitetta: lanta muokkaantuu tasalaatuiseksi nesteeksi, joka ei tuki lannanlevityslaitteistoja ja ravinteet pilkkoutuvat kasveille helpommin käytettäväksi. Methator lannankäsittelyjärjestelmän avulla saadaan myös monia muita hyötyjä. Esimerkiksi rikkakasvien siemenistä päästään eroon ja liete saadaan levitettyä pienemmälle peltopinta-alalle. Lisää kannattaa lukea Methator Oy:n yhteistyökumppanin Rekitec Oy:n sivuilta.  ...

Maatilakohtaiseen energiankäsittelyyn jopa 40% investointitukea!

Maatilakohtaiset lannankäsittelyratkaisut ovat järki-investointeja. Näihin laitoksiin myönnetään tällä hetkellä jopa 40% investointitukea. Ensi vuoden tuet tulevat hakuun tässä kesän ja syksyn aikana eli nyt on oiva aika pohtia oman tilan tulevaisuutta ja miettiä miten energia voidaan hyödyntää tehokkaammin. Tuen saaminen edellyttää, että kaikki energia käytetään omalla tilalla.   “Methator kaasureaktori mahdollistaa biokaasun hyötykäytön tilalla sähkönä ja lämpönä. Myönnettävä tuki kannattaa ehdottomasti käyttää hyödykseen ja suunnitella nyt tilan investointeja”, kehottaa Methatorin myyntipäällikkö Fredrik Zitting.   Methator on keskustellut lannankäsittelystä kansainvälisesti tilallisten kanssa ja Suomessa hankintatuki on Pohjoismaiden ja Baltian näkökulmasta hyvä.   “Jos sinulla on lietelantaa, sinulla on helposti hyödynnettävissä olevaa energiaa. Meidän ratkaisulla se maksaa itseään nopeasti takaisin ja rupeaa myös tuottoisaksi hyvin lyhyessä ajassa”, Fredrik toteaa.   Kansallisilla maatalouden investointituella tarkoitetaan kokonaan valtion varoista maksettavia maatalouden tukimuotoja. Tänä vuonna maa- ja puutarhatalouden kansallisiin tukiin on käytettävissä valtion talousarviossa yhteensä 321,7 miljoonaa euroa. Näillä kansallisilla tuilla täydennetään EU:n tukijärjestelmiä...

Methator Oy ja Rekitec Oy yhdistivät voimansa markkinoinnissa

Methatorin toiminta-ajatus lähtee liikkeelle modulaarisuudesta. Voit ottaa lannankäsittelyjärjestelmän käyttöön tilallasi hyvin joustavasti ja laajentaa sitä tarpeen mukaan. Mielestämme modulaarisuuteen kuuluu myös ajatus siitä, että legopalikoiden pitää toimia joustavasti toisten rakennuspalikoiden kanssa. Siksi Methatorin ajatuksena on, että sen moduulit toimivat yhdessä myös muiden toimijoiden järjestelmien kanssa. Helmikuussa 2016 Methator ja Rekitec yhdistivät voimansa myyntityössä. Haapajärveläinen Rekitec Oy tarjoaa separointi- ja pumppausjärjestelmiä maatiloille. Methatorin lannankäsittelyratkaisussa separoinnilla on tärkeä rooli, jonka johdosta biokaasua pystytään tuottamaan tehokkaasti. Rekitec Oy:n separointi tuotteet sopivat Methatorin modulaariseen lannankäsittelyjärjestelmään. Ja Methatorin järjestelmä voidaan liittää esimerkiksi jo olemassa oleviin Rekitecin separointiyksikköihin. Yhteistyö oli hyvin luonteva ratkaisu jatkaa eteenpäin, toteaa Österman. Rekitec suunnittelee, toimittaa ja asentaa separointijärjestelmiä Suomeen ja Ruotsiin. Rekitecin toimittamat separaattorit on suunniteltu soveltuviksi erityisen hyvin pohjoisiin olosuhteisiin. Nämä separaattorit ovat markkinajohtajia mm. Pohjois-Amerikassa. Rekitecin separaattoreita on tällä hetkellä yli 50 kappaletta ympäri Suomea. Methator on kehittänyt uuden modulaarisen lannankäsittelyjärjestelmän. Methator™ lannankäsittelyjärjestelmä koostuu tekniikka- ja reaktorimoduuleista. Suuria...