Ongelma vai mahdollisuus?

Lannankäsittely on säänneltyä ja ravinnepäästöt rajoittavat lannan levitystä. Käsittely itsessään vaatii mittavat investoinnit koneisiin ja kalusteisiin tilalla. Työaikaa kuluu lannan kuljetukseen, sekoittamiseen ja levitykseen. Mitä jos kaiken tämän voisi tehdä helpommin?

Methator – tuottavat lannankäsittelyratkaisut

mahdollistavat sen, että lanta voidaan muuttaa ongelmasta tilalla hyödynnettäväksi resurssiksi. Säästä aikaa ja rahaa!

Lue lisää!

Hyödynnä Methator™ ratkaisu tilallasi

Minkä ongelman sinä haluaisit ratkaista?

 • 1.

  Separointi – eroita kiinteä aine lietteestä ja välty jatkuvalta hämmennykseltä ja tukosten selvittelyltä.

 • 2.

  Kaasun tuottaminen – biokaasu voidaan hyödyntää tilalla sähkönä tai lämpönä.

 • 3.

  Kaasunpuhdistus – edullinen tapa tuottaa tilan ajoneuvoille biopolttoainetta.

 • 4.

  Fosforin poisto – mahdollistaa lannan levityksen pienemmälle maa-alueelle.

Tutustu Methator-ratkaisuihin

Sikatilat

Tutustu Methator™  asiakastoteutuksiin sikatiloilla.

Lehmätilat

Tutustu Methator™ toteutuksiin lehmätiloilla.

Miksi hankkia Methator TM 

Tehokas ajankäyttö

Käytä vähemmän aikaa lietteen sekoittamiseen ja tukosten selvittämiseen.

hyödynnä energia

Pienennä kustannuksia

Tee tilastasi omavaraisempi ja hyödynnä tuottamasi energia.

Kontrolloi fosfori

Mahdollista lietteen levitys pienemmälle alueelle kontrolloimalla fosforitaso.

Siirrä tarvittaessa

Modulaarisen rakenteen ansiosta Methator ratkaisut voi tarvittaessa myydä eteenpäin.

Ajankohtaista